Lovska zveza Maribor je ena od 20-ih območni zvez lovskih družin Lovske zveze Slovenije in obsega 2100 lovcev združenih v 44 lovskih družin. S tem smo največja OLZ po številu članstva v državi.

Zgodovina Lovske zveze Maribor

Pobudnik za ustanovitev podružnice Slovenskega lovskega društva v Mariboru  leta 1921 je bil eden od soustanoviteljev  slovenske lovske organizacije leta 1907 Dragotin Klobučar. Prevzel je tudi funkcijo prvega predsednika mariborske podružnice SLD, ki je začela delovati z majhnim številom članov.

Več o zgodovini LZ Maribor preberite tukaj.

Kako smo organizirani?

Najvišji organ je občni zbor, katerega sestavljajo predstavniki lovskih družin naše lovske zveze. Zvezo vodi predsednik Lovske zveze Marjan Gselman. Naloge občnega zbora in tekoče naloge izvaja upravni odbor (v nadaljevanju UO). Skupno št. članov UO je 13. Predsednika izvoli Občni zbor. Mandat članov UO traja štiri leta.

UO vodi naslednje komisije:

 • Komisija za lovsko strelstvo
 • Komisija za prireditve
 • Finančno gospodarska komisija
 • Komisija za izobraževanje
  • -Komisija za delo z mladimi
 • Komisija za lovsko kinologijo
 • Pravno statutarna komisija
 • Komisija za lovni turizem
 • Komisija za lovsko kulturo
 • Komisija za lovska odlikovanja in priznanja

Člani UO LZ Maribor:

 • Marjan Gselman, predsednik LZ Maribor, član LD Pobrežje – Miklavž, tel. št. 041 639 933 e.pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Borut Mithans, podpredsednik LZ Maribor, član LD Janžev vrh tel. št. 051 382 735 e.pošta Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Ivan Žižek, predsednik Komisije za izobraževanje, član LD Ruše, tel. št. 041 685 624 e.pošta:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Bojan Urbančič, predsednik Komisije za lovsko strelstvo, član LD Ruše,  tel. št. 041 347 975 e.pošta:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Franc Krivec, predsednik Komisije za lovska odlikovanja in priznanja, član LD Sv. Jurij,  tel. št. 041 654 931 e.pošta:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Damir Koblar, predsednik Komisije za  prireditve, član LD Kamnica tel. št. 040 624 634 e.pošta:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
 • Zdravko Brezovšek, predsednik Komisije za lovsko kinologijo, član LD Šmartno na Pohorju,  tel. št.  041 736 988 e.pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Danilo Muršec, predsednik Pravno statutarne komisije, član LD Dobrava v Slov. goricah tel. št. 070 559 862 e.pošta:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Tomo Kovačič, predsednik Finančno gospodarske komisije, član LD Poljčane, tel. št. 041 677 756 e. pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Slavko Štiberc, predsednik Komisje za lovsko kulturo, član LD Vurmat, tel. št. 051 324 334 e. pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Tomaž Golob, predsednik Komisje za lovni turizem, član LD Puščava, tel. št. 041 739 657 e. pošta:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Člana UO sta še:

 • Marjan Vernik, član LD Šentilj, e.pošta:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Uroš Lepej, član, LD Starše in LD Kamnica e.pošta:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Komisije vodijo člani UO, ki so tudi predsedniki komisij. Število članov posameznih komisij je določeno v Pravilih LZ Maribor.

Gospodarsko finančna komisija:

 • Tomo Kovačič predsednik, član LD Poljčane
 • Peter Rajniš, član, član LD Dobrava v Slovenskih goricah
 • Vinko Medved, član, član LD Duplek
 • Bojan Protner, član, član LD Pernica
 • Darjan Vesenjak, član, član LD Gaj nad Mariborom

Pravno statutarna komisija:

 • Danilo Muršec, predsednik, član LD Dobrava v Slovenskih goricah
 • Sebastjan Holcman, član, član LD Vurmat 
 • Milan Kranjc, član, član LD Puščava
 • Marjan Malek, član, član LD Starše
 • Damijan Štiberc, član, član LD Vurmat, LD Pobrežje-Miklavž
 •  
 • Komisija za lovni turizem:
 • Tomaž Golob, predsednik, član LD Puščava
 • Ivan Brinovec, član, član LD Starše, LD Slovenska Bistrica
 • Ivan Špindler, član, član LD Sv. Jurij Jurovski Dol
 • Jure Toš, član, član LD Dobrava v Slovenskih goricah       
 • Dušan Volmajer, predsednik, član LD Podvelka

Komisija za odnose za prireditve:

 • Damir Koblar predsednik, član LD Kamnica
 • Rado Lovrenčec, član, član LD Fram
 • Patricij Perklič, član, član LD Oplotnica
 • Milan Krepek, član, član LD Duplek

Komisija za lovsko strelstvo:

 • Bojan Urbančič, predsednik, član LD Ruše
 • Marijan Krevh, član, član LD Podvelka
 • Boštjan Sadek, član, član LD Oplotnica
 • Dragomir Muršec, član, član LD Duplek
 • Dejan Vedlin, član, član LD Fram

Komisija za izobraževanje:

 • Ivan Žižek predsednik, član LD Ruše
 • Jurij Plaznik član, član LD Makole
 • Matej Krašovic, član, član  LD Pobrežje-Miklavž
 • Izidor Cojzer, član, član  LD Kapla
 • Renato Vovk član, član LD Poljčane
Komisija za delo z mladimi -  pod komisija komisije za izobraževanje:

 

Borut Mithans  LD Janžev Vrh – vodja za delo z mladimi

 

 • Nina Heričko, član LD Kamnica
 • dr.Mateja Kišek, članica LD Poljčane
 • Mihec Dajčman, član LD Ruše

Komisija za lovsko kinologijo:

 • Zdravko Brezovšek predsednik, član LD Šmartno na Pohorju
 • Jan Kozlar, član, član LD Zreče
 • Luka Pušnik, član, član LD Janžev Vrh
 • Tadej Dobaja, član, član LD Duplek
 • Uroš Troha, član, član LD Pobrežje-Miklavž

Komisija za priznanja in odlikovanja:

 • Franc Krivec predsednik, član LD Sv. Jurij - Jurovski Dol
 • Jože Maček, član, član LD Vurmat
 • Srečko Tancer, član, član LD Starše
 • Božidar Sevšek, član, član LD Oplotnica
 • Jožef Ribič, član, član LD Kapla
 •  

Komisija za lovsko kulturo:

 • Slavko Štiberc predsednik, član LD Vurmat,
 • Simon Ferlinc, član, član LD Puščava
 • Nino Najvirt, član, član LD Pernica
 • Rudolf Majer, član, član LD Šentilj v Slovenskih goricah

Strokovna služba LZM:

 • Božidar Kunej strokovni tajnik LZM, član LD Oplotnica    
 • tel.št. 02 480 15 00
 • e.pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Delovni čas:  uradne ure 8:00 - 13:00 oz. po predhodnem dogovoru

Računovodstvo LZM:

 • Silva Vodopivec,  računovodja,       tel.št. 02 480 15 00
 • e.pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Delovni čas: pon, sre 8:00 - 14:00 

 

 

Pravila LZ so najvišji akt, ki je potrjen s strani UE Maribor. Komisije opravljajo naloge, ki so določene v Pravilih LZ in naloge, ki jih Komisijam naložijo posamezne LD LZ Maribor in so v interesu gospodarjenja in upravljanja z divjadjo.

 

Nad delom upravnega odbora bdi nadzorni odbor (v nadaljevanju NO).

Prav tako kot UO je NO izvoljen na rednem občnem zboru za mandat štirih let. Št. članov NO je pet. NO nadzira delo organov LZ posebej pa finančno materialno poslovanje.

Člani nadzornega odbora so:

 • dr. Marjan Toš, član LD Dobrava v Slovenskih goricah e. pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Boris Rožman, član  LD Pernica,  
 • Edvard Goričan, član LD Puščava e. pošta; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Boštjan Lavuger, član, član LD Duplek, e.pošta:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Silvo Pinter, član LD Radlje ob Dravi
 • e.pošta:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Morebitne spore med lovci in lovskimi družinami rešuje drugostopenjsko razsodišče pri naši Lovski zvezi.

Člane disciplinskega razsodišča voli občni zbor LZ za dobo štirih let. Disciplinsko razsodišče je drugostopenjski disciplinski organ, ki zaseda po potrebi. Odloča o pritožbah na odločitve disciplinskih komisij članic LZ.

Člani Disciplinskega razsodišča so:

 • Robert Erhatič, član LD Rače
 • e. pošta:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Franc Kraner, član LD Sv.Jurij - Jurovski Dol, e.pošta: f Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
 • Andrej Marhold, član LD Kungota
 • e. pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Alojz Gostenčnik,  član LD Slovenska Bistrica
 • e. pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Vlado Šteinfelser, član LD Dobrava
 • e. pošta  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.