glava dokumentov

Datum: 1.3.2023

 

Zadeva: Poizvedba za prijavo na razpis za izvedbo tečaja za lovske čuvaje v letu 2023

 

 

Vse LD obveščamo, da je Komisija za lovsko čuvajsko službo pri LZS izdala dopis in bo tudi letos organizirala tečaj za lovske čuvaje. Za celotno slovenijo bo izvedeno le 1. (eno) izobraževanje.

 

 Zato izdajamo poizvedbo po potrebah po novih lovskih čuvajih. Minimalno število tečajnikov, ki bodo dejansko obiskovali tečaj je 30.

 

  

Predavanja so praviloma ob torkih in petkih od 16. do 20. ure, ter sobotah od 8. do 12. ure. Z predavanji bi predvidoma začeli v začetku aprila, izpite pa izvedli konec maja.

 

K lovsko-čuvajskemu izpitu lahko pristopi lovec, ki ima opravljen lovski izpit in orožni list. (ZDLov-1). Pogoja, da mora imeti za udeležbo na tečaju  najmanj 5 let članstva v LD ni več. Za popis pogodbe za opravljanje lovsko čuvajske službe (po opravljenem čuvajskem izpitu) pa mora imeti najmanj 3 leta lovske prakse.

 

 

Glede na to, da je po koncesijski pogodbi upravljavka lovišča dolžna zagotoviti lovsko čuvajsko službo in se določeni upravljevci v zadnjem obdobju srečujete s pomanjkanjem mlajših lovskih čuvajev izkoristite možnost in prijavite kandidate na izobraževanje.

 

Prosimo vas da v lovskih družinah preverite interes za izobraževanje in nam spročite številčni in poimenski seznam kandidatov do petka, 10.marca 2023.  

 

Ob zadostnem številu prijav bomo po letu 2017 ponovno kandidirali za izvedbo izobraževanja na LZM.