glava dokumentov 100let

Izobraževanje »Mentor«

LD članice naše Zveze obveščamo, da smo razpisali izobraževanje MENTOR, namenjeno je tistim, ki bi želeli postati mentorji lovskim pripravnikom.

Na izobraževanju se bodo seznanili s praktičnim izobraževanje lovskih pripravnikov v skladu z novimi Navodili o izobraževanju.

Po prisotnosti na predavanjih kandidati opravljajo pisni test.

 

Predavanje bomo izvedli v četrtek, 6.4.2023 ob 17:00 uri v predavalnici Lovske zveze Maribor, Tržaška cesta 65, Maribor

 

Prijave na izobraževanje podajte preko aplikacije LISJAK; Izobraževanje/nov/predlog za izobraževanje/Mentor (MARIBOR) najkasneje do vključno torka, 4.4.2023.

 

 

Izobraževanje »Mentor – obnovitveni tečaj«

LD članice naše Zveze obveščamo, da smo razpisali funkcionalno izobraževanje za člane LD, ki imajo že opravljen mentorski izpit, ter so v tem letu mentorji novo sprejetim lovskim pripravnikom in morajo v skladu z novimi Navodili o izobraževanju, izobraževanje obnoviti na 5-let .

 

Funkcionalno izobraževanje je namenjeno obstoječim mentorjem, da se  seznanijo z aktualnimi spremenjenimi zadevami v lovstvu s tega področja. (spremembe Pravilnika o lovskem strelstvu, učni načrt praktičnega dela v LD, sodelovanje pripravnika na prireditvah, vodenje dnevnika…).

 

 

Predavanje bomo izvedli v četrtek, 6.4.2023 ob 17:00 uri v predavalnici Lovske zveze Maribor, Tržaška cesta 65, Maribor

 

Prijave na izobraževanje podajte preko aplikacije LISJAK; Izobraževanje/nov/predlog za izobraževanje/Mentor-obnovitveni tečaj (MARIBOR) najkasneje do vključno torka, 4.4.2023.

 

 

 

 

 

Izobraževanje »Pravilna izvedba praktičnega dela lovskega izpita - PRIPRAVNIKI«

 

Funkcionalno izobraževanje je namenjeno novim lovskim pripravnikom, da se  seznanijo z učnim načrtom praktičnega dela v LD, sodelovanje pripravnika na prireditvah, vodenje dnevnika….

 

 

Predavanje bomo izvedli v četrtek, 20.4.2023 ob 18:00 uri v predavalnici Lovske zveze Maribor, Tržaška cesta 65, Maribor

 

 

Prijave PRIPRAVNIKOV na izobraževanje podajte preko aplikacije LISJAK; Izobraževanje/nov/predlog za izobraževanje/Pravilna izvedba praktičnega dela lovskega izpita (MARIBOR)  najkasneje do vključno torka, 18.4.2023.

 

 

 

Priporočamo, da prijavljenim na izobraževanje ažurirate e-naslov ali vsaj mobilno telefonsko številko, zaradi lažjega in hitrejšega obveščanja o izvedbi izobraževanja.

 

 

 

 

 

Izobraževanje je za člane LD LZM brezplačno.

 

V primeru, da bo na izobraževanje prijavljeno več kandidatov, se lahko to razdeli v dva dela.