glava dokumentov 100let

Številka: LZM-0631/2023

Datum: 31.5.2023

 

Zadeva: Dopolnilno izobraževanje za lovske čuvaje - 13.6.2023  MARIBOR

 

LZS je razpisala DOPOLNILNO IZOBRAŽEVANJE ZA LOVSKE ČUVAJE, ko bo potekalo v ŽIVO v MARIBORU!!!

Opozarjamo vse LD, ki so v zadnje času imele težave in prijavljeni LČ niso izvedli dopolnilnega izobraževanja na daljavo, da jih prijavijo na to izobraževanje!

 

 

Pravilnik o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o vsebini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in službenega znaka (Uradni list RS, št. 120/0579/0617/11 in 46/16) v 2. členu  določa:  (4) Lovski čuvaji, ki imajo z upravljavci lovišč sklenjeno pogodbo o izvajanju lovsko-čuvajske službe in lovski čuvaji, ki so zaposleni pri upravljavcu lovišča s posebnim namenom, se morajo vsaj enkrat v petih letih udeležiti izobraževanja lovskih čuvajev, ki jih organizirajo Lovska zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, lovska inšpekcija ali ministrstvo, pristojno za divjad in lovstvo.

 

 

 

V novembru in decembru lani je bil izveden cel niz dopolnilnih izobraževanj za lovske čuvaje v osrednjem in zahodnem delu Slovenije (Gornje Posočje, Gorenjska, Postojnsko Bistriška, Kočevje, Ljubljana, Bela krajina, Idrija in Brkinsko Kraška) v okviru projekta Life Lynx.

 

Zaradi perečih potreb po tovrstnem izobraževanju bo Komisija za lovskočuvajsko službo organizirala usposabljanje 13. junija 2023, ob 17. uri, v prostorih Lesarske šole Maribor, Lesarska ulica 2, 2000 Maribor v predavalnici Amfiteater v zgradbi Lesarske šole Maribor.

 

Plačilo kotizacije v višini 20 €/ udeleženca z DDV. Lovske družine kotizacijo poravnajo najkasneje do 12.6.2023 na TRR: SI56 0201 0001 5687 097 (NLB).

Kot namen plačila naj bo vpisano: KOTIZACIJA ČUVAJI in priimki prijavljenih. V okviru kotizacije prisotni prejmejo dnevnik dela lovskega čuvaja.

 

Število je zaradi prostora omejeno na 150 udeležencev. Prosimo, da najprej prijavite tiste lovske čuvaje, ki izobraževanje nujno potrebujejo za opravljanje lovskočuvajske službe.

Preden jih prijavite, preverite, ali se bodo izobraževanja res lahko udeležili.

Parkirišče je na voljo pred Lesarsko šolo Maribor. Udeležence opozorite, naj do šole pridejo čez Studence po Sokolski in Lavtarjevi ulici, kjer je urejen obvoz – udeleženci pridejo neposredno pred šolo. Lesarska ulica je zaradi del začasno zaprta. https://goo.gl/maps/yTLwm1MN8ZLvfE4v8

 

 

Urnik:

Sodelovanje lovskih čuvajev s policijo in lovsko inšpekcijo

17:00

dr. Srečko F. Krope

Zakonodaja s področja nezakonitega lova in prikaz praktičnega primera ugotavljanja nezakonitega lova

17:30

Uršula Belaj

Nočna optika; Termo vizija; GPS sledenje za lovske pse

18:00

Gregor Hodnik

Dušilci poka; Ponovno polnjenje streliva za lastne potrebe; Sodobne lovske krogle (povezano tudi s prepovedjo uporabe svinca)

19:00

Gregor Hodnik

Ogled opreme, vprašanja

20:00

Gregor Hodnik