glava dokumentov 100let

Izobraževanje  "Preizkus znanja o ravnanju z orožjem"

LD obveščamo, da smo razpisali izobraževanje "Preizkus znanja o ravnanju z orožjem". Namenjeno je lovskim pripravnikom, kateri so bili letos sprejeti v LD za opravljanje praktičnega dela lovskega izpita.

V okviru praktičnega dela lovskega izpita se mora lovski pripravnik udeležiti najmanj dveh lovskih strelskih prireditev, ki jih organizira LZS ali območna zveza lovskih družin v skladu s Pravilnikom o lovskem strelstvu. Udeležbo ima vpisano na tretji ali zadnji strani dnevnika dela lovskega pripravnika.

 

Prijave pripravnikov na izobraževanje podajte preko aplikacije LISJAK; Izobraževanje/nov/predlog za izobraževanje/Preizkus znanja o ravnanju z orožjem (MARIBOR) najkasneje do 12. septembra 2023.

 

 Predviden urnik izobraževanj:

·       Predavanje iz varnega rovnanja z orožjem, Zakona o orožju, javnem redu in miru, javnih shodih in prireditvah, kazenskega zakonika RS, forenzike in prve pomoči bomo izvedli v petek, 15.9.2023 ob 17:00 uri  v predavalnici Lovske zveze Maribor, Tržaška cesta 65, Maribor.

·       Predavanje lovsko orožje, optika, balistika bomo izvedli v soboto, 16.9.2023 ob 8:00 uri  v predavalnici Lovske zveze Maribor, Tržaška cesta 65, Maribor.

 

 

·       Preverjanje znanja iz varnega ravnanja z orožjem,  prve pomoči, lovskega orožja, optike, balistike bo v petek 29.9.2023 ob 17:00 uri v predavalnici Lovske zveze Maribor, Tržaška cesta 65, Maribor.

 

·       Praktični del preizkusa* bo v soboto 30.9.2023 ob 8:00 uri na strelišču LD Pobrežje - Miklavž.

 

 

*kdor ne pristopi k pisnemu delu izpita iz varnega rokovanja z orožjem, ne more pristopiti k praktičnemu delu na strelišču.

 

 

 

 

Ob prijavi pripravnika v Lisjaku preverite/vnesite njegov veljaven e-naslov oz. mobilno številko! Obveščanje o začetku in poteku izobraževanja bo potekalo po elektronski pošti oz. sms_u  pripravnika!

 

 

Izobraževanje je za pripravnike plačljivo v skladu s cenikom LZS.

 

 

 

Lovski zdravo!     

                                                                   Strokovna služba LZ Maribor