Prihaja jesen in z njo čas skupnih lovov. Le ti se ne smejo in ne morejo izvajati brez lovskih psov. Zakon predpisuje, da se lov lahko izvaja samo s psi lovskih pasem, ki so telesno ocenjeni in ustrezno preizkušeni. 

Minimalni kriteriji, ki so zahtevani so sledeči:

-        Ptičarji: telesna ocena, najmanj JZP ali tekma višjega ranga.

-        Goniči: telesna ocena PNZ ali tekma višjega ranga

-        Šarivci: telesna ocena in vzrejna preizkušnja

-        Jamarji: telesna ocena in PNZ, če pa želimo loviti malo divjad pa mora pes imeti opravljeno preizkušnjo v prinašanju in vodno delo

-         Retrivierji: telesna ocena in lovska preizkušnja

-        Krvosledci: obstreljeno divjad je dovoljeno iskati samo z lovskimi psi, ki so opravili UP po krvni sledi po Pravilniku za barvarje. 

Nadzor vodi lovska inšpekcija, kazni, ki so zagrožene pa večkrat presegajo proračun posameznih LD. 

V izogib težavam apeliramo na LD in odgovorne osebe le teh, da poskrbijo za zakonito izvajanje lova in s tem tudi lovske etike. 

Lep kinološki pozdrav in veliko užitkov pri delu s štiri nožnimi prijatelji. 

Lovski zdravo! 

     Tajnik LZ Maribor                                                          Predsednik Kinološke komisije

     Andrej Ivančič                                                                         Zdravko Brezovšek