O K R O Ž N I C A   št. 7 / 2014

 

Lovske družine naše LZ obveščamo, da bomo organizirali predavanje za lovske mentorje, ki bodo v letu 2015 mentorji lovskim pripravnikom.

 V prilogi vam pošiljamo obvestilo LZS glede sprejema lovskih pripravnikov v lovsko družino. V LD »moramo« lovske pripravnike sprejeti v članstvo najkasneje do 31.12. v tekočem letu.

 Lovski pripravnik mora imeti najmanj eno leto staža, da ga lahko LD prijavi na polaganje teoretičnega dela lovskega izpita (če ima pripravnik krajši čas staža,  mu Lisjak nebo dovolil prijave na teoretični del lovskega izpita).

 V aplikaciji Lisjak je v zavihku izobraževanje odprta prijava za predavanje lovskim mentorjem, zato jih prosimo prijavite.

 Predavanje bo predvidoma v torek, 25. 11. 2014 ob 17:00 uri v prostorih Lovskega doma LD Pobrežje-Miklavž. Prijavljene mentorje bomo o času predavanja pisno obvestili.

 

 Lovski zdravo!

 

                                                                                                                     Tajnik LZ Maribor

                                                                                                                       Andrej Ivančič