Popolna vloga za izdajo lovske izkaznice mora vsebovati:

1. Upravičenci po 1. točki 4. člena:

- popolno izpolnjena in podpisana vloga na predpisanem obrazcu* pdfvloga za izdajo lovske izkaznice.pdf

- priložena fotografija in pritrjena na predvidenem mestu vloge

- potrdilo o nekaznovanju

- potrdilo o plačilu stroškov za izdelavo lovske izkaznice (nakazilo 7,00 € na TRR Lovske zveze Slovenije SI56 02010-0015687097 s pripisom  »ZA LOVSKO IZKAZNICO«, fotokopija virmana se priloži vlogi)