ld-sentilj

foto: Andrej Ivančič

Naslov: Lovska družina Šentilj

            Zg. Dobrenje 9

            2212  Šentilj

Odgovorna oseba: Rudi Majer tel. št. 051 684 550 email:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Lovska družina Šentilj obsega 2233 ha, od tega 2009 ha lovne površine. V LD gospodarijo s srnjadjo in malo divjadjo. Občasno jih obiščejo tudi divji prašiči. Lovišče je izrazito nižinsko gričevnato.

V LD je včlanjenih 35 lovcev, od katerih imajo sedem lovcev status lovskega čuvaja, 5 lovcev status preglednika mesa uplenjene divjadi in en lovec status lovskega strelskega sodnika.

Lovska družina ima v lasti tudi lovski dom, ki ga pa uporabljajo le lovci LD Šentilj.

 

Zadeva: Obvestilo - preprečevanje in prijava škode od divjadi

Lovska družina Šentilj obvešča vse imetnike kmetijskih zemljišč, na območju lovišča Šentilj, da v skladu s 1. odstavkom 53. člena Zakona o divjadi in lovstvu (v nadaljevanju ZDLov-1) ustrezno zaščitijo silažne bale, silose in drugo krmo, ki se hranijo v prosti naravi do katerih ima divjad prost dostop.

 

Upravljavec lovišča prav tako  na podlagi 1. odstavka 56. člena ZDLov-1 objavlja, da je pooblaščenec Lovske družine Šentilj za »Ocenjevanje škode od in na divjadi« :

 

Rudolf Majer tel 051/ 684 550 .

 

Pisne vloge se pošljejo na naslov; Lovska družina Šentilj, Zgornje Dobrenje 9 – 2212 Šentilj 

 

Obrazložitev:

 Prvi odstavek, 53. člena ZDLov-1 pravi: »Fizična ali pravna oseba, ki ji divjad lahko povzroči škodo, mora na primeren način kot dober gospodar narediti vse potrebno, da obvaruje svoje premoženje pred nastankom škode«

 

Po 56. členu ZDLov-1 je oškodovanec, ki želi uveljavljati škodo po divjadi  to dolžan pisno prijaviti v treh dneh od dneva ko je škodo opazil pooblaščencu lovske družine. Prijavo škode napiše oškodovanec sam, oz. izpolnite obrazec za prijavo škode katerega prenesete s spletnih strani Lovske zveze Maribor (http://www.lz-maribor.si/obrazci).

 

Lep pozdrav!