ld-sladki-vrh

foto: Andrej Ivančič

Naslov: Lovska družina Paloma - Sladki Vrh

            Vranji Vrh 118

            2214 Sladki Vrh

 

Odgovorna oseba: Peter NIKL tel. št. 02 647 23 71 ali 041 801 420  

V LD Paloma Sladki vrh je včlanjenih 45 lovcev, od teh ima en lovec status lovskega mojstra, 7 lovcev status lovskega čuvaja, 5 lovcev status preglednika mesa uplenjene divjadi in en lovec status lovskega strelskga sodnika.

Lovišče obsega 2258 ha skupne površine, od tega je 2076 ha lovne površine. LD gospodari s srnjadjo in malo divjadjo. Lovišče je nižinsko - gričevnato.

LD ima v lasti lovski dom, ki je namenjen gostinski dejavnosti in lovko kočo, ki jo izdajajo tudi zaključnim družbam. Kapaciteta koče je do 40 gostov.

Kontaktna oseba je Janez MIHELIČ 031 809 603.    

NAČRT RAVNANJA ZARADI AFRIŠKE PRAŠIČJE KUGE

Lovska družina "Paloma" Sladki Vrh je v skladu s 4. in 14. členom Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Uradni list RS, št. 200/20) pripravila načrt ravnanja upravljavca lovišča, ki je dostopen za ogled na spodnji povezavi.

pdfLD Paloma_Sladki Vrh - nacrt ravnanja upravljalca lovisca apk.pdf