O K R O Ž N I C A   št.3/ 2013

1.       Zaradi različnih strokovnih del, ki se nalagajo lovski organizaciji in za katera se zahtevajo specifični poklici in sicer: novinar, biolog, gozdar, kmetijc, veterinar, pravnik, računalničar s končano VI, VII, VIII ali IX stopnjo izobrazbe, vas v LD  prosimo, da nam posredujete imena in priimke takšnih lovcev, seveda če so pripravljeni delovati v različnih strokovnih telesih na področju LZM ali LZS. Ko nam boste LD posredovale imena teh lovcev, jih bomo povabili na informativen pogovor, da se dogovorimo katere naloge bi bili pripravljeni sprejeti.

LD vljudno prosimo, da nam podatke o lovcih z zahtevano izobrazbo posredujete v elektronski ali navadni pošti na naš naslov najkasneje do ponedeljka 18.2.2013.

2. Imate v vaši LD lovce, ki radi igrajo karte na igro »šnops«. Komisija za stike z javnostjo in prireditve pri UO LZM organizira 2.3.2013 v lovskem domu Rače v Podovi  turnir v igranju »šnopsa« za vse LD LZ Maribor.

Ekipa LD šteje tri lovce, ki morajo obvezno biti člani vaše LD. Lahko prijavite tudi več ekip. Stroškov prijavnine ni.

LD lahko svojo ekipo prijavite po elektronski ali navadni pošti na naš naslov najkasneje do 25.2.2013.

Pravila tekmovanja bodo podana pred začetkom tekmovanja.

1. tri ekipe prejmejo pokale.

Za jedačo in pijačo bo poskrbljeno.

Dobrodošli so tudi navijači.

3.  Ker se bližajo zbori lovcev in občni zbori vam na pobudo LZS nudimo, da eno od točk    dnevnega reda namenite izobraževanju vaših članov. Vsebino in čas trajanja predavanja določite v LD, mi pa vam nudimo predavatelja. Stroški predavanja gredo na račun LZM.

Nekaj idej za predavanje:

-           Preprečevanje škode na divjadi in preprečevanje in povračilo škode od divjadi

    -      Lovsko čuvajska služba in lovska inšpekcija

    -      Zgodovina LD in lovska kultura

    -      Etični kodeks slovenskih lovcev

    -      Lovski običaji in lovska noša

     -     Lovsko orožje, varno ravnanje s strelnim orožjem, orožni predpisi za varno ravnanje z  orožjem

      -     Lovske trofeje: obdelava in priprava, ocenjevanje

    -      Lovska kinologija: nakup mladega psa, šolanje lovskega psa, krvna sled …

    -      Ukrepi za preprečevanje škode od divjadi

    -      Načrtovanje trajnostne rabe divjadi

    -      Ukrepi v okolju divjadi in lovski objekti 

-           Oblike in načini lova

-          Prva pomoč pri nesrečah na lovu

-          Bolezni divjadi

-           Poznavanje divjačine in postopka ravnanja z njo

-           Znanja o posamezni vrsti divjadi: zveri, kopitarji, glodavci, zajci, ptice

V  kolikor sre v vaši LD zainteresirani za predavanje nam sporočite čas, kraj in temo predavanja, ter koliko časa bi naj predavanje predvidoma trajalo, ter morebitno željo za določenega predavatelja.

 

  Lovski zdravo!

                                                                                                      Strokovna služba LZ Maribor

                                                                                                               Andrej Ivančič