LD LZ Maribor

AI      Maribor, 26 .februar 2013

 -    vsem LD LZM

 O K R O Ž N I C A   št.4/ 2013

1.       LD opozarjamo, da zaradi visoke snežne odeje poostrite lovsko čuvajsko službo in tudi obhode lovišč ostalih članov, ki naj poostreno nadzirajo predvsem nenadzorovano gibanje psov po loviščih.

Paziti je potrebno, da se v tem času čim manj vznemirja divjad, predvsem prežvekovalci (srnjad, jelenjad, gams), ki zraven hrane potrebujejo predvsem mir, ki zagotavlja varčno porabo rezervne tolšče, zato so velika motnja predvsem psi, ki se nenadzorovano gibljejo po loviščih.

Prav tako bi se bilo potrebno povezati z revirnimi gozdarji in lastniki gozdov, da bi v tem času posekali za objedanja primerna drevesa (košate jelke), da bi s tem preprečevali škodo, ki jo z objedanjem proti koncu zime povzroča predvsem jelenjad.

Vse nepravilnosti, ki jih s prekomernim vznemirjanjem divjadi opazite v loviščih javite takoj lovskemu inšpektorju.

2.      V primeru, da ste v vaši LD zainteresirani za izobraževanje informatikov v aplikaciji LISJAK, vas prosimo, da nam to v najkrajšem času sporočite na sedež LZM, da bomo v mesecu marcu ali najkasneje v začetku aprila opravili to izobraževanje.

O času in kraju izobraževanja vas bomo pravočasno obvestili.

3.      Razpisali smo tekmovanje v igranju kart, igre »šnops«. Če ste morda pozabili prijaviti  vaše »kartopirce« storite to najkasneje do četrtka 28.2.2013.

Turnir bomo izvedli v soboto 2. marca v lovskem domu LD Rače v Podovi. O podrobnostih vas bomo obvestili v petek 1.3.2013.

  Lovski zdravo!

                                                                                                                                        Strokovna služba LZ Maribor

                                                                                                                                                        Andrej Ivančič