LD LZ Maribor
AI

Maribor, 15 .marec 2013 

-    vsem LD LZM

O K R O Ž N I C A   št.5/ 2013

1.      Kar nekaj LD je izrazilo željo, da v letošnjem letu izvedemo izobraževanje za:

-          Informatike

-          Začetni in nadaljevalni tečaj za usposobljene osebe

    V aplikaciji LISJAK je v modulu Izobraževanje odprta prijava za obe izobraževanji

       Ker je bilo izobraževanje usposobljenih oseb izvedeno v letu 2008, LD opozarjamo, da bo morda vašim »preglednikom« potekel 5 letni rok, zato je potrebno ponovno dodatno izobraževanje.

      Prav tako bomo izvedli izobraževanje za informatike, tako da bodo dobili zadnje informacij, katere operacije lahko oziroma morajo izvajati v aplikaciji LISJAK.

     Predavanje za informatike bo v soboto 13.4.2013, začetni in nadaljevalni tečaj za usposobljene osebe pa 19. In 20.4.2013.

     Točen čas in kraj predavanj bomo prijavljene kandidate pravočasno obvestili,.

2.    Bliža čas, ko bodo mladi lovci opravili zaključni lovski izpit. V soboto 6.4.2013 se bodo podali na zaključno ekskurzijo v Borovlje, popoldan po povratku pa jim bomo svečano podelili spričevala in podpisali bodo Etični kodeks slovenskih lovcev.

LD, ki imate na izobraževanju mlade lovce prosimo, da nam podate dovoljenje, da mladim lovcem ob svečani podelitvi spričeval, podpisu Etičnega kodeksa slovenskih lovcev svečano podelimo tudi lovske izkaznice.

Na podelitev boste vabljeni starešine in mentorji, tako da bo svečana podelitev potekala ob vaši navzočnosti.

Vašo privolitev nam prosim posredujte po telefonu, elektronski pošti ali navadni pošti najkasneje do 29.3.2013.

Vabilo na svečano podelitev spričeval vam bomo poslali proti koncu meseca marca.

  Lovski zdravo!

      Strokovna služba LZ Maribor

                Andrej Ivančič