O K R O Ž N I C A   št.11/ 2013

 Pred kratkim smo razpisali tečaj za »Osnove tehnike dela z motorno žago in gozdnimi prenosnimi ročnimi orodji«. Tečaj je zaradi previsoke cene »Srednje gozdarske šole Postojna« (SGLŠP) odpadel.

SGLŠP je pokazala interes, da bi izobraževanje za lovce LZM vseeno izvedla, zato so znižali ceno izobraževanja in sedaj znaša izobraževanje za posameznega lovca 30 €.

Po dogovoru s predstavniki SGLŠP smo se dogovorili, da cena 30 € na slušatelja velja za skupino največ 20 slušateljev, tečaj pa traja  en dan.

Ker menimo, da je sedaj cena sprejemljiva za posameznika in LD, smo se dogovorili, da bomo tečaj izvedli v soboto 7.9.2013 ob 8.00 uri. Kraj izobraževanja vam bomo javili pravočasno.

V LISJAKU v modulu izobraževanje je odprta prijava kandidatov, zato lahko vaše lovce že prijavljate na tečaj.

Vsaka LD lahko na tečaj prijavi neomejeno št. lovcev, s tem, da bomo na 1. tečaj uvrstili le po enega lovca iz vsake LD, ostale prijavljene v kolikor bo interes velik pa na naslednje tečaje, katere so Postojnčani pripravljeni izvajati in jih bomo prav tako izvedli v septembru.

 Prav tako je v modulu izobraževanje odprta prijava za tečaj » Osnovno usposabljanje za oponašanje jelenjega ruka«.

Tudi ta tečaj bomo izvedli v mesecu septembru in sicer v petek 6. septembra ob 17.00 uri predvidoma pri lovskem domu LD Šmartno na Pohorju. Tečaj bo izvedel strokovnjak za oponašanje jelenjega ruka Simon Ferlinc član LD Puščava. Stroške tečaja bo krila LZ Maribor.

V mesecu septembru in sicer 14. septembra bomo izvedli teoretično izobraževanje za lovske pripravnike na temi » Varno rokovanje z lovskim orožjem« in »Prvo pomočjo pri nesrečah na lovu«.

Vse LD, ki nameravate v letu 2014 prijaviti svoje pripravnike na polaganje teoretičnega dela lovskega izpita, prosimo, da v modulu Izobraževanje prijavite vaše lovske pripravnike.

Pomembno:

Lovski pripravnik mora v skladu z »Navodili za izvajanje praktičnega in teoretičnega dela lovskega izpita ter vodenja evidenc« obvezno opraviti izpit iz zgoraj omenjenih predmetov pred komisijo LZS  (LZS ne priznava drugih oblik opravljanja izpita o varnem rokovanju z orožjem).

 

Lovski zdravo!

                                                                                       Strokovna služba LZ Maribor

                                                                                                   Andrej Ivančič