Poročilo predsednika komisije za kategorizacijo Pohorskega  OZUL-a za leto 2013.

Komisija je kategorizacijo opravila dne 18.1.2013 za 18 LD KLZ in 25.1.2013 za 17 LD LZM in LPN Pohorje. Komisija je delovala v polni sestavi, da je delo potekalo ažurno in tekoče. Pohvalno je, da komisije LD delo opravijo vsako leto boljše in do napak skoraj ne prihaja več.

Evidenčne knjige so v vseh LD tekoče vodene in se ujemajo z aplikacijo lisjak. LD zavzeto divjad prilagajo zahtevane dokaze, v primeru izgub pa zapisnike in fotografije. Starost je bila v vseh LD razen ene ocenjena na leta. Komisija to podpira saj to omogoča temeljitejši pregled, ter analizo odvzema. Seveda pa se povsem zavedamo, da vizualna ocena starosti ni 100% zanesljiva. Komisija je opravila popravke samo v primerih, ko so bile napake večje in se je zaradi tega spremenila kategorija divjadi.

Menim, da je prav, da omenim trofejo jelena starosti 10 + ocenjenega z 232,71 točke, ki je bil uplenjen v LD Puščava. In je kandidat za novega državnega prvaka. Trofeja je vsekakor odraz pravilnega gospodarjenja in ukrepov, ki so se izvajali v Pohorskem OZUL-u, čeprav so ti skozi leta naleteli na velike kritike nekaterih tako imenovanih lovskih strokovnjakov.

                                                                       Predsdenik Komisije za kategorizacijo POZUL

                                                                                      Zdravko Brezovšek