ld-oplotnica

Naslov: Lovska družina Oplotnica

            Gmajna 22

            2317 Oplotnica

           Odgovorna oseba - starešina: Božidar KUNEJ  tel.št. 031 761 765  e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

    Spletna stran LD Oplotnica

Lovišče LD Oplotnica obsega 3963 ha skupne površine, od tega je 3647 ha lovne površine.  Lovišče je srednjegorsko od n.m.v. 290 do 860 m. LD v skladu s koncesijsko pogodbo upravlja s srnjadjo, divjim prašičem, jelenjadjo in malo divjadjo.  VPred leti se jez dodajanjem divjadi izvajala repopulacija fazana vendar se je ta zaradi neustreznih intenzivno kmetijskih površin izkazala klot neuspešna.

V LD je včlanjenih 58 članov od tega en lovski pripravnik in dve lovki. Med člani ima en lovec opravljeno izobraževanje lovskega mojstra, en ing. lovstva, 12 lovcev naziv lovskega čuvaja, 13 lovcev naziv usposobljenih oseb za pregled uplenjene divjadi in 10 lovcev naziv lovskega strelskega sodnika.

LD upravlja z lovskim domom, kateri se nahaja v predelu Gmajna na obrobju strnjenega naselja Oplotnica. Kapaciteta osrednje dvorane je 80 - 90 gostov. Dom je namenjen članom lovske družine. V njem je profesionalna kuhinja, sanitarije in sejna soba. Pri lovskem domu je zbiralnica uplenjene divjadi, katero mora imeti upravljalec lovišča.

Upravnik lovskega doma v tem mandatu je:  Drago OČKO  051 274 485.   

 

 

 

    Iz zgodovine Lovske družine Oplotnica   1946 - 2016

Lovska družina Oplotnica (v nadaljevanju LD) je bila ustanovljena leta 1946 na pobudo Maksa Sekirnika, učitelja v Oplotnici. V februarju leta 1946 se je pri tov. Stoparju zbralo 18 lovcev, bodočih članov LD Oplotnica. Na sestanku so bili prisotni člani iz Vrhol in Prelog, ki so želeli da se ustanovi  tudi LD Preloge. Po glasovanju se je osnovala LD Preloge z LD Oplotnica. Med loviščema so določili mejo in datum ustanovnega občnega zbora na dan 7.7.1946.

Ta dan je bil za LD Oplotnica nepozaben, saj je s tem dnem LD pridobila vse pravice in dolžnosti. Na zboru so potrdili sprejem 29 članov, 13 vlog pa so zavrnili.

Za starešino LD je bil izvoljen Maks Sekirnik, tajnik Ivan Gračner, blagajnik Jože Muc, I. odbornik Nande Tajnikar, II. odbornik Jernej Klinc. Sestavili so osnutek pravilnika za lovske organizacije in LD prijavili Okrajnemu narodnemu odboru v Slovenskih Konjicah.

Po ustanovitvi je bilo prvo delo članov oživiti opustošeno lovišče in pripraviti na osnovi začasnega Zakona o lovu Pravila, po katerih bodo upravljali lovišče. To je bil prvi dokument, ki so ga sprejeli 12.5.1947. Urejal je gospodarjenje v lovišču, izvrševanje lova, ureditev mej in včlanitev lovcev v družino.

Dolgoletna želja oplotniških lovcev je bila, da bi imeli svoj viden znak in simbol pripadnosti k zeleni bratovščini. To so uresničili v juliju 1970 z razvitjem družinskega prapora. Od ustanovitve lovske družine je bila velika potreba po lastnih prostorih za opravljanje društvene dejavnosti.  V letu 1979 se je z zbranimi sredstvi kupilo stanovanjsko in gospodarsko poslopje na Gmajni v Oplotnici. S časom objekti niso več služili svojemu namenu, zato se je v letu 1991 pričela nadomestna gradnja novega sodobnega lovskega doma, ki je bila dokončana v desetletju.

Število članov se je povečevalo vse od ustanovitve. Lovska družina trenutno šteje 61 članov, v svojih vrstah imamo lovko in lovskega pripravnika, ki se izobražuje za opravljanje lovskega izpita. Člani v skladu s koncesijsko pogodbo upravljamo z loviščem v velikosti 3.963 ha skupne površine. V zadnjem desetletju so lovsko družino vodili Maksimilijan Lešnik, Boštjan Sadek in sedaj Božidar Sevšek.

LD je včlanjena v Lovsko zvezo Slovenije, Lovsko zvezo Maribor, Pohorsko območno združenje upravljavcev lovišč in LKD Maribor.

 S strokovnim znanjem iz varstva narave želimo lovci tudi v prihodnje nadaljevati bogato lovsko tradicijo na oplotniškem, ki so jo pričeli ustanovni člani društva, saj lahko le tako izboljšamo življenjske razmere za divjad.

Naša vizija je tudi po 70. letih še vedno začrtana na trajnostnem upravljanju z divjadjo.

Ob 70-letnici LD zapisal Božidar KUNEJ

 

 

Zadeva: Obvestilo - preprečevanje in prijava škode od divjadi

Lovska družina Oplotnica obvešča vse imetnike kmetijskih zemljišč, na območju lovišča Oplotnica, da v skladu s 1. odstavkom 53. člena Zakona o divjadi in lovstvu (v nadaljevanju ZDLov-1) ustrezno zaščitijo silažne bale, silose in drugo krmo, ki se hranijo v prosti naravi do katerih ima divjad prost dostop. Lastnik je dolžan kot dober gospodar zaščiti tudi njivske površine posejane s koruzo in s tem preprečiti dostop divjim prašičem.

Upravljavec lovišča prav tako na podlagi 1. odstavka 56. člena ZDLov-1 objavlja, da je pooblaščenec Lovske družine Oplotnica za »Ocenjevanje škode od in na divjadi« :

Lazar Strnad, 031 457 614   trenutno ga nadomešča Anton GRIČNIK 041 488 905

Pisne vloge se pošljejo na naslov; Lovska družina Oplotnica, Gmajna 22, 2317 Oplotnica

 

Obrazložitev:

Prvi odstavek, 53. člena ZDLov-1 pravi: »Fizična ali pravna oseba, ki ji divjad lahko povzroči škodo, mora na primeren način kot dober gospodar narediti vse potrebno, da obvaruje svoje premoženje pred nastankom škode«

Po 56. členu ZDLov-1 je oškodovanec, ki želi uveljavljati škodo po divjadi  to dolžan pisno prijaviti v treh dneh od dneva ko je škodo opazil pooblaščencu lovske družine. Prijavo škode napiše oškodovanec sam, oz. izpolnite obrazec za prijavo škode katerega prenesete s spletnih strani Lovske zveze Maribor

(http://www.lz-maribor.si/images/stories/dokumenti/razno/obrazec_skoda.pdf).

 

 

NAČRT RAVNANJA ZARADI AFRIŠKE PRAŠIČJE KUGE

Lovska družina Oplotnica je v skladu s 4. in 14. členom Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Uradni list RS, št. 200/20) pripravila načrt ravnanja upravljavca lovišča, ki je dostopen za ogled na spodnji povezavi.

pdfnart ravnanja za upravljavca lovia oplotnica _ sprememba november 2022.pdf